Old Dutch Style Plant Pot in Horizon Design - Indigo Blue & White